Tämä on Kollaasi.

Kollaasi on huonekalujen, maalaustaiteen ja rakennuspintojen konservointiin ja restaurointiin erikoistunut yritys. Teemme myös erilaisia maalaustöitä sekä tarjoamme museoille kokoelmanhallintapalveluita. Kauttamme on mahdollista tilata lisäksi verhoilupalveluja. Yrityksestämme löytyy laaja-alaista konservointiosaamista, joten pystymme vastaamaan myös projekteista, joissa tarvitaan useamman osa-alueen hallintaa.

ToimintatavatKONSERVOINTI

Konservoinnin tarkoituksena on turvata yhteisen kulttuuriperintömme säilyminen mahdollisimman aitona myös tuleville sukupolville. Konservoinnilla tarkoitetaan kaikkia niitä toimia, joilla kulttuuriperinnön tuhoutumista voidaan hidastaa tai ehkäistä. Konservointi jaetaan tekniseen eli käytännön konservointiin sekä säilyttävään eli ennaltaehkäisevään konservointiin. Konservointitoimenpiteet pohjautuvat aina huolelliseen tutkimiseen, ja niiden tavoitteena on kohteen eliniän pidentäminen. Konservoinnin tarkoituksena on säilyttää kohteeseen sen eliniän aikana muodostuneet kerrokset, ei niinkään palauttaa sitä alkuperäiseen oloasuunsa. Käyttöesineiden kuten huonekalujen ja rakennusten konservoinnissa sovelletaan usein myös restauroivia toimenpiteitä.


RESTAUROINTI

Restauroinnilla tarkoitetaan esineen, rakennuksen tai muun vastaavan kohteen saattamista alkuperäistä muistuttavaan kuntoon kohteen kulttuurihistoriallista arvoa kunnioittaen.

ENTISÖINTI

Entisöinnissä esine palautetaan alkuperäiseen ulkonäköönsä. Huonekaluissa tämä tarkoittaa esimerkiksi myöhempien maali- tai lakkakerrosten poistoa ja niiden korvaamista alkuperäisen kaltaisella pintakäsittelyllä sekä muiden myöhempien lisäysten ja muutosten poistamista. Entisöinti tulee kyseeseen ainoastaan käyttöhuonekalujen kanssa ja entisöintitoimenpiteiden toteuttamista on aina harkittava perusteellisesti.


REKONSTRUOINTI

Rekonstruointi on esineen, rakennusosan, pintakäsittelyn tms. uudelleen tekemistä tai täydentämistä säilyneiden osien tai muun tiedon pohjalta.